ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179443 กฎหมายกีฬา ตอน 001 และ 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179443 กฎหมายกีฬา ตอน 001 และ 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179443 กฎหมายกีฬา ตอน 001 และ 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วัน พฤหัสบดี ที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1402