แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Call for Application for UMAP 2nd Cycle of Program A&B 2020 - 2021 (หมดเขต 13 มีนาคม 2563)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Call for Application for UMAP 2nd Cycle of Program A&B 2020 - 2021 (หมดเขต 13 มีนาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Call for Application for UMAP 2nd Cycle of Program A&B 2020 - 2021 (หมดเขต 13 มีนาคม 2563)

โครงการแลกเปลี่ยน Call for Application for UMAP 2nd Cycle of Program A&B 2020 Fall Semester เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่าย UMAP ในประเทศแคนาดา ชิลี จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน โครงการ UMAP ประกอบด้วย 2 โปรแกรมที่มีรายละเอียดต่างกัน ดังนี้

- Program A: นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
- Program B: จะต้องรับปิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเอง

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ได้ที่
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1862

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ