แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Xi’an Jiaotong University (หมดเขต 11 มีนาคม 2563)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Xi’an Jiaotong University (หมดเขต 11 มีนาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Xi’an Jiaotong University (หมดเขต 11 มีนาคม 2563)

ซีอาน เจียวทง (Xi’an Jiaotong University) เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELT6.0/ TOEFL 80 หรือเทียบเท่า

- ระดับปริญญาโท ต้องอายุไม่เกิน 35 ปี
- ระดับปริญญาเอก ต้องอายุไม่เกิน 40 ปี
- ผู้สนใจเข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับค่าครองชีพ 1,700 RMB – 4,500 RMB ต่อเดือน แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่ากิจกรรม ฯลฯ

ผู้สนใจสมัคร สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1Q2kHfTglyQeXHPuu768sYBxqSi6qE7dN/view

โดยส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ