แสดงรายละเอียดข่าวการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ ให้การต้อนรับ นายฌอน เค. โอนีลล์ กงสุลใหญ่ประจำสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร, นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ