การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

ข่าวผู้บริหาร

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ ให้การต้อนรับ นายฌอน เค. โอนีลล์ กงสุลใหญ่ประจำสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร, นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่