แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Summer Program 2020 (หมดเขตรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ 2563)

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Summer Program 2020 (หมดเขตรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Summer Program 2020 (หมดเขตรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ 2563)

Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่สนใจเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และมีคะแนนภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ IELTS 5.0 TOEFL-iBT61 หรือ TOEFL-PBT500

- เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Summer Program 2020 เป็นระยะเวลา 15 วัน (ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2563)
- ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร (ประมาณ 23,000JPY) ค่าที่พัก (ประมาณ 20,000JPY) ค่ากิจกรรม (ประมาณ 10,000JPY) ฯลฯ

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ได้ที่
http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/studyabroad/sa_page6/

เอกสารประกอบการสมัคร
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1855

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ