ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177142 หลักกฎหมายมหาชนฯ ตอน 001 และ 002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177142 หลักกฎหมายมหาชนฯ ตอน 001 และ 002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177142 หลักกฎหมายมหาชนฯ ตอน 001 และ 002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์

วัน จันทร์ ที่ 10 ก.พ. 63 (วันหยุดมาฆบูชา)
เวลา 9.30-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. ห้อง LB 1404