โครงการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2

ข่าวเด่น

โครงการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2

คณะนิติศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนผู้มีจินตนาการ ร่วมกันส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย” (Re – imagining Thai Legal Landscape)

เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 63

รายละเอียดเพิ่มเติม www.law.cmu.ac.th/lasc/conference