แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดเด็กฯ และ 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ตอน 001/801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดเด็กฯ และ 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ตอน 001/801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดเด็กฯ และ 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ  ตอน 001/801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดเด็กฯ และ 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ตอน 001/801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

วัน อาทิตย์ ที่ 26 ม.ค. 63 (ภาคพิเศษ)
-177491 ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB02007
-177494 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB02007

วัน จันทร์ ที่ 27 ม.ค. 63 (ภาคปกติ)
-177491 ตอน 001 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง SB02007
-177494 ตอน 001 เวลา 16.00-17.30 น. ห้อง SB02007

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ