แสดงรายละเอียดข่าวประกาศยกเลิกสอนชดเชยและสอนตามเดิม วิชา 177104 นิติตรรกฯ ตอน 001,002,003 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานนท์

ประกาศยกเลิกสอนชดเชยและสอนตามเดิม วิชา 177104 นิติตรรกฯ ตอน 001,002,003 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานนท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศยกเลิกสอนชดเชยและสอนตามเดิม วิชา 177104 นิติตรรกฯ ตอน 001,002,003 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานนท์

ประกาศยกเลิกสอนชดเชยและสอนตามเดิม วิชา 177104 นิติตรรกฯ ตอน 001,002,003 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานนท์

ยกเลิกสอนชดเชย วัน พุธ ที่ 29 มค 63
และให้มาเรียนตามปกติในวัน เสาร์ ที่ 1 กพ 63 (ตามตารางปกติ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ