แสดงรายละเอียดข่าววันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.09 – 11.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีทำบุญทางศาสนาและการมอบรางวัลช้างทองคำ โล่ประกาศเกียรติคุณ กิตติบัตร รางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น/ดีมาก โดยคณะนิติศาสตร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยเลขานุการคณะนิติศาสตร์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ทำคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
.

https://youtu.be/Ho94esMaLvA

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ