แสดงรายละเอียดข่าวExchange Program Application for Fall 2020 (หมดเขตสมัคร 5 กุมภาพันธ์ 2563)

Exchange Program Application for Fall 2020 (หมดเขตสมัคร 5 กุมภาพันธ์ 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exchange Program Application for Fall 2020 (หมดเขตสมัคร 5 กุมภาพันธ์ 2563)

Toyo University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Fee Based Study Abroad Program Application for Fall 2020 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ Toyo University

- ระหว่างเดือนกันยายน 2563 - มกราคม 2564
- นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
- สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นจะต้องเข้าใจอักษร Hiragana และ Katakana

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Checklist Document

2. Application for Admission

3. Academic Reference

4. Personal Statements

5. Official Academic Transcript

6. Copy of Passport

7. Copy of JLPT Certificate (N1/N2) หรือ Certificate of JCAT Score

8. ID Photo Data

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนมาที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ