แสดงรายละเอียดข่าวCSC (Tianjin University) ประจำปีการศึกษา 2563/2564 (หมดเขตสมัคร 2 กุมภาพันธ์ 2563)

CSC (Tianjin University) ประจำปีการศึกษา 2563/2564 (หมดเขตสมัคร 2 กุมภาพันธ์ 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CSC (Tianjin University) ประจำปีการศึกษา 2563/2564  (หมดเขตสมัคร 2 กุมภาพันธ์ 2563)

ด้วยสำนักงานปลดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งจาก Tianjin University สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าขอเสนอมอบทุนรัฐบาลจีน China Scholarship Council (CSC) ประจำปีการศึกษา 2563/2564 ให้แก่นักศึกษาหรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 3 ทุน ประกอบด้วย

1. ทุนระดับปริญญาโท 1 ทุน
2. ทุนระดับปริญญาเอก 2 ทุน

โดยทุนจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าเบี้ยเลี้ยง แต่ไม่รวมค่าเดินทางระหว่างประเทศ

  นักศึกษาที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1TEjEp0vz7jAMIziiHHlsArWIYzNSXft4 โดยจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนมาที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ