แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ณ มหาว

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ณ มหาว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์  ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562   ณ มหาว

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย
โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์
ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์(พี่เนท-พี่บลู)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ