ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 ตอน 001, 177470 ตอน 001,801 และ 177362 ตอน 801 ของอาจารย์วาทิศ โสตถิพันธ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 ตอน 001, 177470 ตอน 001,801 และ 177362 ตอน 801 ของอาจารย์วาทิศ โสตถิพันธ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 ตอน 001, 177470 ตอน 001,801 และ 177362 ตอน 801 ของอาจารย์วาทิศ โสตถิพันธ์

วัน จันทร์ ที่ 13 ม.ค. 63
-วิชา 177362 ตอน 001 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1401
-วิชา 177470 ตอน 001,801 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1403
-วิชา 177362 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น.ห้อง LB 1401