แสดงรายละเอียดข่าวKansai University Summer School / IJLC

Kansai University Summer School / IJLC - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Kansai University Summer School / IJLC

Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 โครงการ ดังนี้

1. Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC)
2. Summer School ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน จึงต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้ TOEFL score 500 [PBT] / 61 [iBT] หรือเทียบเท่า

- ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 2 สัปดาห์จะมีค่าธรรมเนียม JPY 175,000 และ 4 สัปดาห์จะมีค่าใช้จ่าย JPY 340,000

- ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม เช่น ค่าเข้าร่วมโครงการ คุณสมบัติ เอกสารประกอบการสมัคร วิธีสมัคร วันหมดเขตรับสมัคร ตามลิ้งค์ดังแนบ โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ Kansai University กำหนด

http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1830

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ