ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

วัน ศุกร์ ที่ 10 ม.ค. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมใหญ่

หมายเหตุ ชดเชยจากการงดสอนเมื่อวันเสาร์ ที่ 28 ธ.ค.62