รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177220 และ 177222 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177220 และ 177222 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177220 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ และ 177222 กฎหมายองค์กรทางธุรกิจ ภาคการเรียนที่ 2/2562


เปิดรับสมัคร และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ (6 ม.ค. 63) – วันอังคารที่ 7 ม.ค. 2563 เวลา 16.30 ที่พี่แนล งานบริการการศึกษาค่ะ (โทร 053-942917)