แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ MEXT Scholarship 2020 Chuo University (หมดเขต 31 มกราคม 2563)

ประชาสัมพันธ์ MEXT Scholarship 2020 Chuo University (หมดเขต 31 มกราคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ MEXT Scholarship 2020 Chuo University  (หมดเขต 31 มกราคม 2563)

Chuo University ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์ MEXT Scholarship 2020 Chuo University

- สำหรับผู้สนใจทำวิจัย และประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Chuo University
- ผู้ที่สนใจสมัครรับทุนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
- เลือก Host Professor ตามสาขาวิชาที่นักศึกษาประสงค์ศึกษา

โดยศึกษาข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมที่
[url]http:ir.c.chuo-u.ac.jp/researcher/index.html[/url]
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1829

ผู้สนใจสมัครขอรับทุน จะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Nomination Letter
2. Recommendation Letter (The letter should be attention of ProfessorTadahiko FUKUHARA, president of Chuo University from the President, Vice-President or Dean of the graduate school of the student’s home institution)
3. Chuo Application
4. Application for Japanese Government (MEXT) scholarship
5. Field of Study and Study Program
6. Photocopy of your passport
7. Transcript of Academic Record
8. Certificate of Graduation
9. Certificate or other materials which prove that student’s academic performance is distinctly excellent
10. Summary of the thesis
11. Photocopy of the certificate that shows Japanese/English language ability
12. Certificate of Health

ผู้สนใจสมัครรับทุนกรุณาสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ