แสดงรายละเอียดข่าวTohoku University Summer Program (TUJP&TUIP) 2020 (หมดเขต 12 กุมภาพันธ์ 2563)

Tohoku University Summer Program (TUJP&TUIP) 2020 (หมดเขต 12 กุมภาพันธ์ 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tohoku University Summer Program (TUJP&TUIP) 2020 (หมดเขต 12 กุมภาพันธ์ 2563)

Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 โครงการ โครงการละไม่เกิน 2 คน ได้แก่

1. Tohoku University Immession in Japan (TUIP) 2020 มีค่าเข้าร่วมโครงการ 299,000 JPY (ประมาณ 2,700 USD) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2563 – 22 พฤษภาคม 2563

2. Tohoku University Japanese Program (TUJP) 2020 (เปิดรับสมัคร 2 ครั้ง)
- ครั้งที่1 จะจัดระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 – 23 มิถุนายน 2563 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ มีค่าเข้าร่วมโครงการ 329,000 JPY
- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 14 กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ มีค่าเข้าร่วมโครงการ 189,000 JPY ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนด สามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุน JASSO ซึ่งหากได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนในวันแรกของการเข้าร่วมโครงการ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่
TUIP: https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/short/tuip/
TUJP: https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/short/tujp/
เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมที่ [url] http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1824 [/url]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่าน พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ