แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา BRUNEI DARUSSALAM SCHOLARSHIP 2020

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา BRUNEI DARUSSALAM SCHOLARSHIP 2020 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา BRUNEI DARUSSALAM SCHOLARSHIP 2020

ด้วย Universiti Brunei Darussalam ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา BRUNEI DARUSSALAM SCHOLARSHIP 2020 สำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน อายุระหว่าง 20 – 35 ปี ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับสมัคร 2 โครงการ ได้แก่
1. Professional Communications in English
2. Intensive English Proficiency Course
ซึ่งทุนการศึกษาครอบคลุม
- ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับระหว่างประเทศ (ชั้นประหยัด)
- เบี้ยเลี้ยง
- ที่พัก
- ประกันสุขภาพ
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือข้างต้น ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ globalcentre@ubd.edu.bn และสมัครทางออนไลน์ได้โดยตรง ภายในวันที่ 13 มกราคม 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ