แสดงรายละเอียดข่าวCall for Application for Visiting Research Fellowship 2020

Call for Application for Visiting Research Fellowship 2020 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Call for Application for Visiting Research Fellowship 2020

The Faculty of Law, Chiang Mai University has provided an opportunity for Visiting Research Fellowship. The Program encourages the exchange of activities in the filed of international research and experience in addition to coorperate in academic networks.

For more informtation please see the following link -->> https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1577249578.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ