แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177465 ตอน 001,177420 ตอน 01/801,176104 ตอน 001 ผู้สอน ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177465 ตอน 001,177420 ตอน 01/801,176104 ตอน 001 ผู้สอน ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177465 ตอน 001,177420 ตอน 01/801,176104 ตอน 001 ผู้สอน ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177465 ตอน 001,177420 ตอน 01/801,176104 ตอน 001 ผู้สอน ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

วัน อังคาร ที่ 24 ธ.ค. 62
-177465 ตอน 001 เวลา 9.30-11.00 น.
-177420 ตอน 01,801 เวลา 13.00-14.30 น.
-176104 ตอน 001 เวลา 14.30-16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ