แสดงรายละเอียดข่าวYouth Ecosperity Dialogue 2020 (หมดเขต 15 มกราคม 2563 )

Youth Ecosperity Dialogue 2020 (หมดเขต 15 มกราคม 2563 ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Youth Ecosperity Dialogue 2020 (หมดเขต 15 มกราคม 2563 )

Singapore Management University สาธารณรัฐสิงคโปร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาจำนวนไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมโครงการ Youth Ecosperity Dialogue 2020 ระหว่างวันที่ 5 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ Singapore Management University, Singapore โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีทักษะความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
2. มีความสนใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (environment or sustainability issues)
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุน ซึ่งครอบคลุมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมการประชุม แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

เอกสารประกอบการสมัคร

- Application Form
- Copy of academic transcript
- Copy of English Proficiency Test (if any)
- Copy of passport
- Recommendation Letter
- Resume

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่
[url] http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1820 [/url]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่าน พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ