แสดงรายละเอียดข่าวKyoto University Fall 2020 (หมดเขต 13 มกราคม 2563)

Kyoto University Fall 2020 (หมดเขต 13 มกราคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Kyoto University Fall 2020 (หมดเขต 13 มกราคม 2563)

Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา Fall 2020 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันชีวิต ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1814 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่าน พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ