แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและเริ่มสอน กระบวนวิชา 177460 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 001,801 คณาจารย์

ประกาศงดสอนและเริ่มสอน กระบวนวิชา 177460 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 001,801 คณาจารย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและเริ่มสอน กระบวนวิชา 177460 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 001,801 คณาจารย์

ประกาศงดสอนและเริ่มสอน กระบวนวิชา 177460 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 001,801 คณาจารย์

-งดสอน วัน ศุกร์ ที่ 20, 27 ธ.ค. 62 และ 3 ม.ค. 63 เวลา 16.00-19.00 น. ห้องประชุมใหญ่
-เริ่มสอน วัน ศุกร์ ที่ 8 ม.ค. 63 เวลา 16.00-19.00 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ