แสดงรายละเอียดข่าวKanazawa University Short Stay Program 2020-2021

Kanazawa University Short Stay Program 2020-2021 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Kanazawa University Short Stay Program 2020-2021

Kanazawa University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Kanazawa University Short Stay Program 2020-2021 กำหนดจัดขึ้น 3 ช่วง คือ

- Summer Program ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2563 - - Winter Program ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2563 - 16 มกราคม 2564
- Spring Program ระหว่างวันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลการเรียนดีและมีทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ Spring Program เป็นเงิน 100,000 เยน สำหรับ Winter และ Summer Program เป็นเงิน 200,000 เยน (รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่พัก และกิจกรรมทางวัฒนธรรม) นักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application Form

2. Official Transcript

3. Photocopy of Passport

4. Japanese or English Proficiency Test

หมดเขตเสนอชื่อถึง Kanazawa University
•  Summer Program ภายในวันที่ 27 มกราคม 2563
•  Winter Program ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
•  Spring Program ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://kuglobal.w3.kanazawa-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/KU-SSP_Guidelines.pdf และโปรดจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่าน พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ