แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมโครงการ การเตรียมความพร้อมรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เชิญเข้าร่วมโครงการ การเตรียมความพร้อมรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมโครงการ การเตรียมความพร้อมรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “การเตรียมความพร้อมรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และเพื่อทบทวนสถานการณ์และร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/34JVAUa
และ download หนังสือเชิญได้ที่ https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1575449987.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ