แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ทำบุญตักบาตร และปล่อยพันธ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ในรัชกาลที่ 9

คณะนิติศาสตร์ ทำบุญตักบาตร และปล่อยพันธ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ในรัชกาลที่ 9 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ทำบุญตักบาตร และปล่อยพันธ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ในรัชกาลที่ 9

โครงการ ทำบุญตักบาตร และปล่อยพันธ์ุปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ คณะนิติศาสตร์ และอ่างเก็บน้ำตาดชมพู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.09 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ