แสดงรายละเอียดข่าวOchanomizu University Summer Program 2020 (หมดเขตวันที่ 6 ธันวาคม 2562)

Ochanomizu University Summer Program 2020 (หมดเขตวันที่ 6 ธันวาคม 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Ochanomizu University Summer Program 2020 (หมดเขตวันที่ 6 ธันวาคม 2562)

Ochanomizu University Summer Program 2020 กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2563

- กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในหัวข้อ Trans Border Issues, Lifestyle, Natural Sciences and Technology
- นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 10,000 เยน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดส่งเอกสารสมัครดังนี้

1. Study Plan (Type)

2. CV

3. Official Transcript

4. JPLT (สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับ N4 / N3)

5. Copy of Passport

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ 10 คน นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cf.ocha.ac.jp/summerprogram/index.html

และโปรดจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่าน พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นี้ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ