แสดงรายละเอียดข่าวHirosaki University Summer Program 2020 (หมดเขต 25 กุมภาพันธ์ 2563)

Hirosaki University Summer Program 2020 (หมดเขต 25 กุมภาพันธ์ 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Hirosaki University Summer Program 2020 (หมดเขต 25 กุมภาพันธ์ 2563)

Hirosaki University Summer Program 2020 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2563

•  นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่สนใจได้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นและร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
•  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและได้รับการสนับสนุนด้านที่พักระหว่างเข้าร่วมโครงการ
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. APPLICATION FORM

2. SELF DECLARATION OF HEALTH

3. PLEDGE

4. Official Transcript

5. Certificate of Enrollment

6. English Proficiency Test (TOEFL-iBT: 61, TOEFL- PBT : 500, IELTS : 5.0)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/studyabroad/sa_page6/ โดยจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่าน พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com หมดเขตส่งเอกสารภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ