การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวเด่น

การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 รอบ
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานโดยไม่มีการสอบข้อเขียน
รอบที่ 2 การรับนักเรียนโครต้าภาคเหนือและโครงการพิเศษอื่นๆ
รอบที่ 3 Admission 1 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
รอบที่ 4 Admission 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-942918