ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Franco – Thai 2020 Scholarship

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Franco – Thai 2020 Scholarship

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยแจ้งว่า ทุนการศึกษา Franco – Thai 2020 Scholarship เปิดรับสมัคร

- นักศึกษาสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (ณ วันที่ 1 กันยายน 2563)
- สนใจศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส
- สมัครด้วยตนเองผ่าน Online Application โปรดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  1. A filled – out scholarship 2020 application form (online);
  2. A copy of passport/ ID;
  3. An up – to – date resume stating the entire academic curriculum;
  4. A cover letter explaining motivations and interests in the planned project;
  5. Copies of academic diploma (Bachelor, Masters or PhD only);
  6. University transcripts;

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.francothai-science.com/scholarships/