แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Franco – Thai 2020 Scholarship

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Franco – Thai 2020 Scholarship - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Franco – Thai 2020 Scholarship

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยแจ้งว่า ทุนการศึกษา Franco – Thai 2020 Scholarship เปิดรับสมัคร

- นักศึกษาสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (ณ วันที่ 1 กันยายน 2563)
- สนใจศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส
- สมัครด้วยตนเองผ่าน Online Application โปรดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  1. A filled – out scholarship 2020 application form (online);
  2. A copy of passport/ ID;
  3. An up – to – date resume stating the entire academic curriculum;
  4. A cover letter explaining motivations and interests in the planned project;
  5. Copies of academic diploma (Bachelor, Masters or PhD only);
  6. University transcripts;

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.francothai-science.com/scholarships/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ