แสดงรายละเอียดข่าวNagasaki University Winter Program 2019 (หมดเขต 6 ธันวาคม 2562)

Nagasaki University Winter Program 2019 (หมดเขต 6 ธันวาคม 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Nagasaki University Winter Program 2019 (หมดเขต 6 ธันวาคม 2562)

Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่น และเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ Winter Program 2019 ระหว่างวันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีค่าสมัคร คนละ 95,000 JPY ซึ่งครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าที่พัก แต่ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าประกันสุขภาพ บริการรับ – ส่งสนามบิน ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1801

และโปรดจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่าน พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นี้ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ