แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรและการรับเข้า ประจำปีการศึกษา 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรและการรับเข้า ประจำปีการศึกษา 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรและการรับเข้า ประจำปีการศึกษา 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรและการรับเข้า ประจำปีการศึกษา 2563 ในงานแนะนำการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้มีนักเรียนทั่วจังหวัดเชียงรายกว่า 800 คนเข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ