แสดงรายละเอียดข่าวตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ภาคปกติ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ภาคปกติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ภาคปกติ

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน - 10 ตุลาคม 2553 เป็น วันสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 คณะขอประกาศกำหนดการสอบกระบวนวิชาของคณะนิติศาสตร์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ