แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

การประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

เชิญชวนข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ / พนักงาน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ...."การประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ”

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง LB1201 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/345pyl1

รับจำนวนจำกัดนะคะ
สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-942936

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ