ประกาศ นัดหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่จะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/62 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่จะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/62 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่จะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/62 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน พุธ ที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 15.45-16.30 น. ห้องประชุมใหญ่