แสดงรายละเอียดข่าวCAU International Winter Program 2020 (หมดเขตรับสมัคร 22 พฤศจิกายน 2562)

CAU International Winter Program 2020 (หมดเขตรับสมัคร 22 พฤศจิกายน 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CAU International Winter Program 2020 (หมดเขตรับสมัคร 22 พฤศจิกายน 2562)

Chung-Ang University ประเทศเกาหลี ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจเรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี และเป็นผู้ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น CAU International Winter Program 2020 ระหว่างวันที่13 – 23 มกราคม 2563 โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการจากปกติ 2,240 USD เหลือ 1,140 USD ผู้สนใจกรุณาเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
•  CMU Application Form
•  Nomination Form (Excel file via irdcmu@gmail.com)
•  Copy of transcript
•  Copy of passport
•  Copy of proof of English language proficiency (if any)
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่
https://cauwinter.com/
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1793

โปรดจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่าน พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ