ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ วิชานิติตรรกศาสตร์ (177104) ภาคเรียนที่ 2/2562 (ใหม่ อัพเดต 1 พ.ย. 2562)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ วิชานิติตรรกศาสตร์ (177104) ภาคเรียนที่ 2/2562 (ใหม่ อัพเดต 1 พ.ย. 2562)

รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ วิชานิติตรรกศาสตร์ ภาคการเรียนที่ 2/2562
โอกาสที่จะได้พัฒนาตนเองในการเขียนตอบข้อสอบ
และยังได้ช่วยน้องๆให้เรียนกฎหมายได้ดีขึ้น อีกทั้ง ได้รับค่าตอบแทน

***** เปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมและสอบคัดเลือกผู้สมัคร เป็นวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 *****

เปิดรับสมัคร และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย. 2562 เวลา 16.30 ที่พี่แนล งานบริการการศึกษาค่ะ (โทร 053-942917)