แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ 2020 Peace Summit of Emerging Leaders ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ 2020 Peace Summit of Emerging Leaders ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ 2020 Peace Summit of Emerging Leaders ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ "2020 Peace Summit of Emerging Leaders"
(ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ The United Nations Conference Centre Bangkok)

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปี 3 ขึ้นไป
2. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
3. ไม่เคยร่วมงาน Peace Summit of Emerging Leaders มาก่อน
4. มีความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นดี หรือดีมาก
5. มีความสนใจด้าน Social Change, Global Issues, and Current Affairs
6. สามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานของคณะในด้านอื่นๆ

จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท (ยกเว้นค่าเดินทางที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง)

เอกสารประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัคร (เอกสารแนบตามลิ้งค์นี้ค่ะ http://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31369)

กระบวนการคัดเลือก
• เตรียมพูด หัวข้อ What can you do to bring about peace? บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 10 นาที

กำหนดการสำคัญ

• เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 12 พ.ย. 2562 (ก่อนเวลา 15.00 น.)
• ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมภาษณ์ 12 พ.ย. 2562 (16.00 น.)
(ปิดรับสมัคร 15.00, ประกาศผล 16.00 น.)
• นำเสนอ 13 พ.ย. 2562 (แจ้งให้ทราบภายหลัง)
• ประกาศผล 14 พ.ย. 2562

นักศึกษาที่สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามไฟล์แนบ โดยจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนมาที่ พี่พลอย งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=nkFCUCT-fkI&t=1s

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ