แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177281 ตอน 802 และกระบวนวิชา 177430 ตอน 001, 801 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177281 ตอน 802 และกระบวนวิชา 177430 ตอน 001, 801 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177281 ตอน 802 และกระบวนวิชา 177430 ตอน  001, 801 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177281 ตอน 802 และกระบวนวิชา 177430 ตอน 001, 801 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

กระบวนวิชา 177281 กฎหมายอาญาภาคความผิด 1 ตอน 802
-วันเสาร์ ที่ 2 พ.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 801
-วันอาทิตย์ ที่ 3 พ.ย. 62 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1201

กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001
-วันพฤหัสบดี ที่ 31 พ.ย 62 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ