ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177281 ตอน 802 และกระบวนวิชา 177430 ตอน 001, 801 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177281 ตอน 802 และกระบวนวิชา 177430 ตอน  001, 801 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177281 ตอน 802 และกระบวนวิชา 177430 ตอน 001, 801 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

กระบวนวิชา 177281 กฎหมายอาญาภาคความผิด 1 ตอน 802
-วันเสาร์ ที่ 2 พ.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 801
-วันอาทิตย์ ที่ 3 พ.ย. 62 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1201

กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001
-วันพฤหัสบดี ที่ 31 พ.ย 62 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1201