แสดงรายละเอียดข่าวเสวนาวิชาการหัวข้อ "ปฏิสังขรณ์ ประเทศไทย"

เสวนาวิชาการหัวข้อ "ปฏิสังขรณ์ ประเทศไทย" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เสวนาวิชาการหัวข้อ

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.)
จัดงานเสวนาวิชาการหัวข้อ "ปฏิสังขรณ์ ประเทศไทย"

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. -16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"สู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" โดย อนุสรณ์ อุณโณ

"ปฏิสังขรณ์ประเทศไทย" โดย
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
อภิชาต สถิตนิรามัย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ดำเนินรายการโดย กฤษณ์พชร โสมณวัตร

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ