แสดงรายละเอียดข่าวUNE Law International Summer School (28 January – 8 February 2020)

UNE Law International Summer School (28 January – 8 February 2020) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UNE Law International Summer School (28 January – 8 February 2020)

มหาวิทยาลัย New England (UNE) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีหลักสูตรที่หลากหลายกว่า 200 หลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี, บัณฑิตศึกษาและปริญญาวิจัย UNE เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศออสเตรเลียที่ก่อตั้งอยู่นอกเมืองหลวง พร้อมด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสืบย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ทศวรรษ 1920 บัณฑิตจาก UNE ล้วนมีบทบาทสำคัญในภาครัฐบาล, การศึกษา, ภาคธุรกิจและการวิจัยในประเทศออสเตรเลีย

  ในโอกาสนี้ UNE Law School ได้จัดโปรแกรมสำหรับเข้าร่วมฟังบรรยายและทัศนศึกษา ณ 3 เมืองสำคัญของประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ ซิดนีย์ (เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของออสเตรเลีย), แคนเบอร์รา (เมืองหลวงของออสเตรเลีย) และ อาร์มิเดล (ที่ตั้งของ School of Law, UNE)

  ค่าใช้จ่าย: 4,400 AUD (10%GST) โปรดดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมและไม่ครอบคลุมได้ตามไฟล์แนบ

  **โปรแกรมการเดินทางและรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ**

  นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ