แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาฯ ตอน 001 และ 801 อ.จารุณี จีระออน

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาฯ ตอน 001 และ 801 อ.จารุณี จีระออน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177285  กฎหมายอาญาฯ ตอน 001 และ 801 อ.จารุณี จีระออน

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาฯ ตอน 001 และ 801 อ.จารุณี จีระออน

งดสอน วันอาทิตย์ ที่ 13 ต.ค. 62
และจะสอนชดเชยในวัน จันทร์ ที่ 14 ต.ค. 62 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ