แสดงรายละเอียดข่าวโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

นักศึกษาอาสาสมัครปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายชั้นปีที่ 3 ได้เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

โดยนักศึกษาได้เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เรื่อง กฎหมายแพ่ง อาญา ละเมิด และพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 โดยใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบทั้งการถามตอบ การเล่นเกมส์ เพื่อวัดผลการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังมีการตอบคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ