แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – มอ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 5

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – มอ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 5 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – มอ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 5

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – มอ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ดวงจิต รีสอร์ท ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ