แสดงรายละเอียดข่าวAustralian National University Study Abroad 1/2020 (หมดเขตรับสมัคร 11 ตุลาคม 2562)

Australian National University Study Abroad 1/2020 (หมดเขตรับสมัคร 11 ตุลาคม 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Australian National University Study Abroad 1/2020 (หมดเขตรับสมัคร 11 ตุลาคม 2562)

The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย เปิดรับสมัครนักศึกษา

•  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ANU Study Abroad
•  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2020
•  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
•  นักศึกษาที่ผ่านการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,735 AUD จากราคาเต็ม 20,160 AUD ไม่รวมค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1777

โดยจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่าน พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ