แสดงรายละเอียดข่าวNiigata University Spring 2020 Exchange Program (หมดเขต 25 ตุลาคม2562)

Niigata University Spring 2020 Exchange Program (หมดเขต 25 ตุลาคม2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Niigata University Spring 2020 Exchange Program (หมดเขต 25 ตุลาคม2562)

Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับ
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี Spring 2020 Exchange Program
- จัดขึ้นระหว่าง เมษายน - กันยายน 2563
- มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
ได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1774

โดยจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่าน พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ