แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54

กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 โดยกำหนดเวลาเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ดังนั้น เพื่อให้การรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต การฝึกซ้อม และ การรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศเเจ้งกำหนดการต่างๆ ดังเอกสารเเนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ