แสดงรายละเอียดข่าวSpring 2020 Mobility at National Dong Hwa University (หมดเขต 18 ตุลาคม2562)

Spring 2020 Mobility at National Dong Hwa University (หมดเขต 18 ตุลาคม2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Spring 2020 Mobility at National Dong Hwa University (หมดเขต 18 ตุลาคม2562)

National Dong Hwa University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท Spring 2020 Mobility กำหนดจัดขึ้นระหว่าง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Certificate of Enrollment
2. A copy of passport
3. 1 ID photograph (35 x 45 mm)
4. Official Transcript
5. Adviser Application Form
6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
7. Study Plan

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://oia.ndhu.edu.tw/visiting-student/inbound-exchange/inbound-ex-admissions
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1773

และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่าน พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ